Rastlinná výroba

Pôdy

Oravská kotlina je z geologického hľadiska vyplnená neogénnymi ílmi s lignitom, pieskami, štrkmi a hrubým flyšom. Pôdy, ktoré tu vznikli sa typovo zaraďujú ako pseudogleje a kambizeme kyslé s pH od 5,1 do 6,0. Ide o pôdy stredne ťažké, piesčito-hlinité až hlinité. 

Výmera pôdy, ktorú obhospodarujeme v katastrálnom území Bobrova je 1007,9 ha. Z toho je 443,62 ha trvalých trávnatých porastov a 564,28 ha ornej pôdy.

Pestované plodiny

Nadmorská výška od 600 m.n.m spolu s klimatickými podmienkami územia nás limitujú v pestovaní poľnohospodárskych plodín. Toto územie bolo v minulosti známe najmä pestovaním zemiakov, no v dnešnej dobe to už až tak neplatí. Darí sa nám pestovať kŕmnu pšenicu, ovos siaty, ovos nahý, tritikale, kukuricu na siláž, ďatelinu lúčnu a liečivú rastlinu ostropestrec mariánsky. Pšenicu v posledných rokoch pestujeme iba osinatú kvôli zvýšenému výskytu divej zvery. Počet slnečných dní nás predurčuje pestovať kukuricu s maximálnym FAO do 200. 


Výroba krmovín

Pre potreby živočíšnej výroby si vyrábame vlastné krmoviny z kukurice v podobe siláží, z ďateliny a tráv z TTP na výrobu senáží. Dbáme na to, aby bol výrobný proces čo najefektívnejší, čo sa nám darí a produkujeme si kvalitné krmivá

PROD Bobrov, Družstevná 263, 029 42  Bobrov, +421 911 394 783
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!