Predaj z dvora

PREDAJ OBILNÍN                               PREDAJ BALÍKOVANÉHO SENA        

PŠENICA KŔMNA - 22 eur za 1q (100kg)                               SENO - 18 eur za balík (okrúhle cca 200kg)
OVOS SIATY - 20 eur za 1q (100kg)
TRITIKALE - 20 eur za 1q (100kg)

Cena je uvedená vrátane DPH 
PROD Bobrov, Družstevná 263, 029 42  Bobrov, +421 911 394 783
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!