Živočíšna výroba

Živočíšna výroba prešla od roku 2018 výraznou modernizáciou. Výstavba novej dojárne, reorganizácia celého chovu hovädzieho dobytka, ako aj moderný prístup k starostlivosti a výžive sa podpísali pod narastajúci trend vyprodukovaného mlieka.


Hovädzí dobytok

Celá ŽV je zameraná na produkciu mlieka. Chováme najznámejší mliečny typ - čiernostrakatý holštajnský dobytok.

POČET DOJNÍC - 367 ks
POČET TELIAT A JALOVÍC - 383 ks

Produkcia mlieka

Produkcia mlieka za rok 2020 prekročila hranicu      3 000 000 litrov.

DOJIVOSŤ 
Priemerná dojivosť za deň - 26 l/dojnica
Priemerná ročná dojivosť - 8000 l/dojnica
PROD Bobrov, Družstevná 263, 029 42  Bobrov, +421 911 394 783
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!