Kontakty


Fakturačné údaje

Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo Bobrov
Sídlo: Družstevná 263, 029 42 Bobrov
IČO: 31585485
DIČ: 2020426617
IČ DPH: SK2020426617

Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo Bobrov

Družstevná 263, 029 42  Bobrov

Prevádzková doba

Pondelok - piatok: 07:00 - 15:30

UČTÁREŇ

43/558 74 18

0911 394 783

prodbobrov@prodbobrov.sk

Predseda družstva

Ing. Tomáš Lúchava

0903 535 846

Agronóm

Janka Košútová

0903 524 012

Hlavný Zootechnik

Ing. Martin Lúchava

0911 394 784

Zootechnik 

Mária Ptačinová

0902 789 010