Aktuálne novinky

Duálne vzdelávanie

Od budúceho roku 2022 bude možnosť u nás absolvovať odborné praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore mechanizácia pôdohospodárstva, v spolupráci zo Strednou odbornou školou lesníckou v Tvrdošíne.

Rok 2020 nebol vôbec ľahký 

Rok, v ktorom nepriazeň počasia spôsobila nemalé problémy. Slabá zima nasledovaná suchom a neskorým mrazom až po výdatné zrážky trvajúce mesiac sa podpísali pod najnižšie výnosy obilnín za posledných 10 rokov. Aby toho nebolo málo, početné stáda diviakov zničili na niektorých parcelách s kukuricou až 60 % úrody. Nevyspytateľnosť počasia sa podpísala aj pod osevný plán a nebolo možné zasiať pšenicu ozimnú podľa plánu.

Osevný plán na rok 2021

Pšenica ozimná - 180 ha

Pšenica jarná - 60 ha

Ovos siaty - 23 ha

Ovos nahý - 42ha

Kukurica na siláž - 125 ha

Ostropestrec Mariánsky - 75 ha

Produkcia mlieka z roka na rok rastie

Pozitívnym faktorom v roku 2020 bolo, že sa nám opäť podarilo zvýšiť produkciu mlieka oproti predchádzajúcim rokom.  Darí sa to najmä vďaka modernizácii výroby, dbanie o kvalitu krmív a kŕmnych dávok, ako aj celkovú starostlivosť poskytovanú nášmu dobytku. 

Modernizácia poľnohospodárskej techniky

V roku 2020 sa nám podarilo opäť trochu zmodernizovať náš poľnohospodársky vozový park. Zakúpili sme dva menšie traktory značky Case, jeden výkonnejší traktor značky John Deer a kŕmny voz Sturty.