Podielnícke roľnícko-obchodné družstvo Bobrov

Družstevná 263, 029 42  Bobrov

Ing. Tomáš Luchava

Predseda družstva

+421 911 394 783

prodbobrov@prodbobrov.sk

IČO: 31 585 485

DIČ: 2020 4266 17